Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 72,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (89,4).