Järnhandelskedjan Swedols försäljning i mars uppgick till 227 miljoner kronor, en minskning med 7,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år (245). Periodens antal arbetsdagar var 21 (23).