Functional Foods-företaget Lohilo Foods, vars aktie handlas på First North, ett resultat efter skatt på -6,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-9,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:27 kronor (-0:66).