Rederiet Concordia redovisar intäkter om 253 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (224). Rörelseresultatet blev -7,8 miljoner kronor (-55,5) och ebitda-resultatet hamnade…