Bluelake Mineral hade prospekterings- och utvärderingskostnader om 1,5 miljoner kronor under det första kvartalet (-1,4) och resultatet efter skatt uppgick till -3,8 miljoner kronor (-5,2).