Active Biotech redovisar en omsättning på 4,8 miljoner kronor (4,7) under det första kvartalet 2018. Resultat efter skatt uppgick till -10,2 miljoner (-15,8).