Regeringskansliet för en dialog med USA med anledning av amerikanska myndigheters utredningar mot Swedbank, bekräftar…