Om ett halvår lämnar Storbritannien EU:s regelverk och tullar och andra handelshinder blir en ny verklighet som svenska företag kommer att…