Ska ge likvärdiga möjligheter för antagning av personer med reell kompetens till högskolan.