Kommission ska ge svar på om läget ska få större betydelse när hyran ska sättas.