Små och medelstora företag har halkat efter storföretagen när det kommer till att analysera hållbarhetsrisker och att sätta mål. Trots det svarar de i högre utsträckning att de inte behöver någon extern hjälp på området, visar en analys från Ipsos.