Mindark, ett digitalt underhållningsbolag som driver spelet Entropia Universe och som noterades på Spotlight i slutet av januari, redovisar en omsättning på 26,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (21,9).