Delar av den i Kalifornien dominerande energiaktören Pacific Gas & Electric har påbörjat nedsläckning av elnät.