Boliden pressar regeringen i en sällsynt delikat fråga, där enorma naturvärden står mot jobb och framtidshopp i en glesbygdskommun. Efter mer än två års väntetid är otåligheten på många håll stor.