På 1950- och 1960-talen var de populära – de där små mikrobilarna som rullade på tre eller fyra hjul.