University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet sjönk till 99,0 i oktober jämfört med 100,1 i september.