Dan Lucas: Många nybyggda bostäder kan pressa priset.