Inkomsterna ökar 2020, för både löntagare och pensionärer. Men pengarna kommer inte att räcka till mer än föregående år…