Intresset i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn är så pass stort att Swedish Match skulle öka distributionen 2020 mer än vad som nu…