2020 väntas bjuda på sjunkande elpriser. Ett nordiskt vindkraftsrekord och flera lågtryck ligger bakom den förväntade…