Medivirs finanschef Erik Björk har i dag köpt totalt 5.000 B-aktier i bolaget för ett sammanlagt värde om 189.337 kronor.