Medicinteknikbolaget Scandidos redovisar en nettoomsättning för räkenskapsårets första kvartal på 12,9 miljoner kronor…