Medcap har via dotterbolaget Abilia Sverige tecknat avtal om att förvärva bolaget Somna.