Maxfastigheter rapporterar intäkter på 145 miljoner kronor (111) för 2019.