Den internationella reseoperatören TUI, som är en av de största i Sverige, rapporterar en kraftigt ökad förlust under sitt första halvår i det brutna räkenskapsåret 2019.