40 företag presenterar fem åtaganden för en mer hållbar livsmedelsproduktion.