Mjölkbonde: Vi behöver satsa mer lokalt för att klara oss i ett krisläge.