Den amerikanska delstaten Massachusetts beordrar alla företag som inte är samhällsbärande att stänga sina fysiska verksamheter. den 7 april…