Medcap, som är verksamt inom medicinteknik och specialistläkemedel, rapporterar en något minskande omsättning i det…