Forskningsbolaget Oncopeptidens har utsett Marty Duvall till ny vd för bolaget. Han ersätter Jakob Lindberg som i sin tur tar över rollen…