Volvos vd talar på kapitalmarknadsdagen i Göteborg.