Om syftet med nittiotalets friskolereform var att att skapa en större mångfald på skolmarknaden så visar resultatet något annat.