Jämfört med för några år sedan har den miljöpolitiska debatten svängt i två viktiga frågor.