Euron stärks något och riskpremierna dämpas på franska obligationsräntor, medan Parisbörsen vänder uppåt.Marknaden är försiktigt positiv efter helgens val i Frankrike. Men många bedömare varnar för politiskt dödläge och växande problem med redan stora budgetunderskott.