Torsten Fensby skriver den 13/3 att regeringen begått stora misstag i det internationella skattearbetet. Han tycker att Sverige borde stött det av Frankrike och EU framförda förslaget om att införa en unilateral skatt i EU på digitala tjänster.