Markits inköpschefsindex för industrin i USA steg till definitiva 52,6 i november, jämfört med 51,3 föregående månad,