Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Länsstyrelsen Dalarna har avslagit Igrenes överklagan av beslutet i oktober 2021 då Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken av rätten att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen avslogs. Det framgår av ett pressmeddelande.