Teleoperatören A3 redovisar ett resultat efter skatt på 5,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (0,2).