Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 29,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (25,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:86).