Mantex, som utvecklar lösningar för analys av träbaserade råvaror och biomassa, redovisar en nettoomsättning på 521 tusen kronor för det andra kvartalet (21 tusen), medan rörelseresultatet uppgick till -4,5 miljoner kronor (-4,5).