M Sverige vill se fler statliga subventioner i stället för högre skatter.