Finansföretaget Mangold redovisar ett rörelseresultat på -0,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (17,4).