Andelen svenskar som uppger sig ha ett hållbart sparande har fördubblats sedan Parisavtalet 2015, enligt en undersökning från SPP.