Tillgången till hjälp och stöd om man mår dåligt på jobbet upplevs olika beroende på anledningen till ohälsan. 64 procent av svenskarna saknar eller känner inte till om det finns stöd vid psykisk ohälsa i form av psykolog eller psykoterapeut. Vid fysisk ohälsa är motsvarande siffra vid 48 procent när det gäller stöd från läkare eller sjukgymnast.