Trots att resebolagen är skyldiga att återbetala resor som ställts in i coronapandemin väntar många fortfarande på pengar.