För den som har svårt att få livet som pensionär att gå ihop kan bostadstillägget bli ett välkommet tillskott i kassan.