Tre stora lastbilstillverkare satsar på fordon som går att köra på flytande gas i Europa. Men de har valt olika teknik för motorerna. EU stöder också satsningen på gasbränslen.