Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe medger brister i elberedskapskraven.