Bristande forskning på kvinnorelaterade sjukdomar medför stora risker, enligt experter.