EU är dåligt rustat för att hantera en förändrad världsordning med ett aggressivt Kina och USA som inte längre är en…